"Giao thương Việt – Trung lần thứ 8" – Cơ hội mở rộng hợp tác với thị trường Trung Quốc và các nước Asean

Từ 11 – 14/9/2016 tới đây, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ tổ chức đoàn Doanh nghiệp Việt Nam tham dự giao thương tại “Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt – Trung lần thứ 8” về lĩnh vực Nông nghiệp, thực phẩm diễn ra trong khuôn khổ của Hội chợ Trung Quốc – Asean (Caexpo2016) lần thứ 13 tại Quảng Tây – Trung Quốc. Chi tiết »

Pages

  • 1