BAN LÃNH ĐẠO

Viện trưởng:

Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng

Email: nguyenquangdzung@niapp.org.vn

nqdungsnu02@yahoo.com

Số điện thoại: +84 24 38213317

Phó Viện trưởng:

Thạc sĩ Ngô Huy Kiên

Email: ngohuykien68@gmail.com

Số điện thoại: 0913503387