• Cuộc họp toàn thể thành viên lần thứ tư của Việt DHRRA
  • NIAPP tiếp đoàn đại học Gottingen, CHLB Đức
  • Tập huấn “Đào tạo giảng viên (TOT) về Thông tin-Giáo dục-Truyền thông trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai có hòa nhập người khuyết tật” tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Cuộc họp Ban chỉ đạo dự án RIICE lần thứ hai
  • Năm nhóm giải pháp trọng tâm phòng chống dịch cúm A/H7N9 trên gia cầm và người
  • Dự án DiDRR Kon Tum năm đầu tiên
  • Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho vùng lũ Bát Xát | VTC16

Liên kết

Thư viện