• Thông báo tuyển tư vấn Tài liệu hóa hoạt động dự án và quảng bá các mô hình giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng thu nhập hòa nhập người khuyết tật
  • Hội chợ cá tra và các sản phẩm thủy sản Việt Nam
  • Đoàn thanh niên Viện tuyên truyền chung tay bảo vệ động vật hoang dã nhân dịp Tết trung thu
  • Chương trình truyền thông Vui hội trăng rằm cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi năm 2017 của Viện QH và TKNN
  • Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
  • Mô hình chổi đót của người khuyết tật tại thành phố Kon Tum
  • Đa dạng hoá thu nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Hỗ trợ 100 nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao
  • Dự án DiDRR Kon Tum năm đầu tiên

Liên kết

Thư viện