• Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Quy hoạch và TKNN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019
  • Tập huấn hòa nhập người khuyết tật cho các tập huấn viên nông nghiệp, phi nông nghiệp và khối tư nhân
  • Tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới
  • Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017
  • 3 giải pháp cân bằng cung - cầu trên thị trường lợn
  • Hỗ trợ 100 nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao
  • Dự án DiDRR Kon Tum năm đầu tiên

Liên kết

Thư viện