• Phê duyệt chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
  • Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025
  • Nguy cơ 14 tỉnh phía Bắc bị lũ quét, sạt lở đất
  • Lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  • Việt Nam, Nhật Bản hợp tác trong quản lý thủy lợi
  • Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho vùng lũ Bát Xát | VTC16

Liên kết

Thư viện